Sportveld weer opengesteld

De ondergrond is eigendom van de gemeente, maar het beheer berust volledig bij dorpsbelang. In principe kan elke Kûbaarder dit sportveld op sportieve wijze gebruiken.

-   Indien de vaste gebruikers –zoals de school en de kaatsvereniging– op het veld zijn, dienen andere gebruikers zich aan te passen.
-   Voetbalschoenen en ander schoeisel met expliciete noppen zijn niet toegestaan.
-   Geen fietsen of andere voertuigen op of over het veld.
-   Indien doelen aanwezig, graag regelmatig verzetten, anders ontstaan er “trapgaten”.
-   In bepaalde periodes (met name zeer natte) kan er een speel- en overloopverbod gelden.
-   In nieuwe of onduidelijke situaties beslist dorpsbelang, in overleg met de beheerder.

Dit alles om ons veld zo lang mogelijk goed te houden, tot plezier van allen.

Het “jeu de boules”-veldje wordt momenteel in orde gemaakt en is daarna gewoon te gebruiken. Wel zou het prettig zijn, als regelmatige gebruikers hiervan, het onderhoud ervan
ook naar zich zouden toetrekken. Hetzelfde geldt ook voor de speeltuin: wat extra handjes maken het  makkelijker de speeltuin een beetje leuk te houden.

In de zomer bestaat de mogelijkheid tot veldvolleyballen. Dat initiatief zal soms van de beheerder uitgaan, maar zelf kunt u ook het initiatief hiertoe nemen. Materiaal (meestal exclusief bal) verkrijgbaar bij de beheerder.
Ook aan de mogelijkheid van een partijtje tennis wordt gewerkt.

Harrie Vermeulen,
beheerder sportveld.