Boerenkaatspartij

De sponsoren waren Fam. A.Eringa, Fam. K.Bootsma, Fam. J.de Vries, Fam. Y.Andela, Fam.T.de Jong en Fam. P/H. Kooistra. Hiervoor allemaal onze Hartelijke dank!
 
Iedere deelnemers of deelneemster speelden drie partijen. Bij elke partij kreeg je weer een andere medespeler. Bij de dames deden er 9 mee in totaal en bij de heren waren dat er 15 deelnemers.  Ieder speelde dus individueel voor zijn / haar punten.
 
De 1e Prijs bij de heren ging naar Romke de Jong met 21 punten.
      2e Prijs was voor Joost Verheus ook met 21 punten, maar meer tegen punten.
      3e Prijs was voor Menno Eringa met 21 punten.
     4e Prijs ging naar Auke Eringa met 17 punten.
 
Bij de dames waren de prachtige zuivelprijzen voor;
1e was voor Marjan Terpstra met 21 punten.
2e ging naar Machteld vd Wal, ook met 21 punten maar meer tegen punten.
3e was voor Marian Halbersma, die na jaren weer een keertje mee speelde.
4e ging naar Dina Andela met 17 punten in totaal.
 
Een geslaagde middag wat het bestuur betreft. (TK)