Jeu de boules strijd in Kûbaard

Op de woensdagavond om 19.00 uur komen er iedere week (oud)dorpsbewoners
op het sportveld om te gaan boulen. Onder de bezielende leiding van Skelte
en Tity wordt het boulen geleerd. Twee groepen strijden tegen elkaar
om als eerste 13 punten te halen, dan is de wedstrijd ten einde. Tactiek,
inzicht en durf is nodig om de bal de juiste snelheid mee te geven ten einde
zo dicht mogelijk bij de but te komen. (SE)