Woononderzoek gemeente Súdwest-Fryslân

De Gemeente houdt informatiebijeenkomsten aangaande woningvoorraad t.o.v. woonbehoefte.

Bijgaand de betreffende documentatie:
 
Dorpsbelang [SN]
 

Weer Kûbaard