Algemene Ledenvergadering 'De Laatste Eer' 2019

Zoals ieder jaar komen in februari de eerste aankondigingen van de Algemene Ledenvergaderingen van de diverse verenigingen. Zo ook heeft de begrafenis- en crematievereniging 'De Laatste Eer' haar Algemene Ledenvergadering gepland op maandag 25 maart a.s. in het dorpshuis van Kubaard. Binnenkort kunt u de bijbehorende stukken in de brievenbus of in uw mailbox verwachten. U bent allen van harte welkom. Namens het bestuur van De Laatste Eer. (MK)