Karweikedei op zaterdag 14 maart a.s.

We verwachten op deze dag weer met een mooie ploeg vrijwilligers aan de slag te gaan met diverse klussen in en rondom Kubaard, zoals snoeien, hout versnipperen,  schoonmaken, zwerfafval opruimen etc. Dit alles om ons dorp nog mooier te maken. We sluiten de dag af met een gezamenlijke maaltijd voor iedereen die wel eens vrijwilligerswerk doet. Heb je een geschikte klus? Geef dit dan voor 1 maart door aan Ger van Putten.
In de week van 2 maart ontvang je de uitnodiging in de brievenbus en kun je je aanmelden om mee te doen en/of mee te eten.  Reserveer de datum alvast in je agenda.
 
Tot ziens op 14 maart om 09:15
Ger van Putten, Janke Lichthart en Saskia Kronemeijer