Financiële situatie rondom het dorpshuis versus Corona

Door het initiatief van Petra en Erik is al het bier verkocht!
De Slachtemarathon, de elfstedenfietstocht en het dorpsfeest gaan niet door. Voor de Slachtemarathon had Wim van alles gehuurd. Dat kon allemaal nog afgezegd worden zonder betaling. Ook de inkoop voor het dorpsfeest was nog niet gedaan. Wat overblijft zijn de vaste lasten. Gelukkig hebben we geen financieel probleem en kan alles betaald worden. Maar het belangrijkste is dat alle dorpsgenoten gezond blijven! 

Hartelijke groet van de beheercommissie.