Zaterdag 9 januari: oud papier inzameling.

Deze inzameling wordt dan overgenomen door de gemeente Sud-West Fryslân. Alle inwoners van Kubaard hebben hierover ook al een brief gekregen van de gemeente. Eind januari zal de gemeente een blauwe oud papier container bezorgen bij elk adres in Kubaard. Het ophaalschema wordt dan ook bekendgemaakt. De reden dat Dorpsbelang stopt met de inzameling heeft te maken met de subsidieregeling hiervoor. De gemeente heeft voor de inzameling jarenlang subsidie verleend. Dat leverde voor Dorpsbelang mooi wat inkomsten op, enkele jaren zelfs tot ongeveer 1500 euro. De laatste jaren is die subsidieregeling meer en meer afgebouwd tot ongeveer 400 euro in het afgelopen jaar. De gemeente heeft aangekondigd helemaal te stoppen met de subsidie. Het gevolg zal zijn dat de opbrengt van de oud papier inzameling nul wordt of dat Dorpsbelang zelfs geld moet toeleggen. Het bestuur had hier geen zin in
De oud papier inzameling had natuurlijk niet alleen een financieel doel. Het milieu doel, hergebruik van afval, was minstens zo belangrijk. Dat milieu doel komt ook niet in gevaar door de nieuwe manier van inzameling. Doordat ieder adres nu een blauwe papier container krijgt wordt het voor de inwoners eerder makkelijker dan moeilijker om hun oud papier gescheiden te houden van de rest van het afval.

Namens het bestuur van Dorpsbelang, Wiebe vd Werf