Opnieuw geen 4 mei-bijeenkomst in Kubaard

Maar evenals vorig jaar gooit de corona-crisis ook dit jaar roet in het eten en mogen er in ons land op 4 mei geen openbare herdenkingen plaatsvinden. De 4 mei-herdenking kan dit jaar helaas dus opnieuw niet doorgaan. Maar we staan er die dag toch namens onze hele dorpsgemeenschap bij stil. De vlag van de kerktoren zal halfstok hangen en de klokken worden tegen acht uur geluid, waarna twee minuten stilte volgen. Daarna zal, mede namens de gemeente Súdwest-Fryslân, een bloemstuk bij het herdenkingsmonument worden gelegd in aanwezigheid van (maximaal twee) vertegenwoordigers van Dorpsbelang. Op die wijze hopen wij onder de huidige bijzondere omstandigheden toch recht te kunnen doen aan het belang van deze herdenking.

Hopelijk kunnen we volgend jaar op 4 mei deze herdenking toch echt weer gezamenlijk bijwonen.

Geert Rijpkema
Daan Keur