Laatste nieuws

 1. 15 apr

  Kûbaarder 4-maaie betinking

  Elk jier op 4 maaie wurde de slachtoffers fan de Twadde Wrâldoarloch betocht. By ús yn Kûbaard wurdt ek stilstien by slachtoffers fan oarlochsgeweld.
  Dit binne de âld-doarpsgenoaten Jouke Cnossen, Ype Hemstra, Simentje Bijlsma-Dijkstra, Rients Tjipke Jorna en Siebren Koopmans.

   Dit jier sil der op 4 maaie 2022 wer in betinking yn Kûbaard plakhawwe. It begjint om 19.30 oere yn de tsjerke. Oanslutend sil der in blomstik lein wurde by it monumint.

  Jimme binne fan herte wolkom.

  Daan Keur en Geart Rypkema

 2. 12 apr

  Algemene Ledenvergadering 'De Laatste Eer'

  Na afgelaste vergaderingen in 2020 en 2021 kunnen wij u meedelen dat de Algemene Ledenvergadering van de begrafenis- en crematievereniging 'De Laatste Eer'
  dit jaar plaatsvindt op maandag 9 mei a.s. in het dorpshuis van Kubaard om 20.00 uur.
  Binnenkort kunt u de bijbehorende stukken in de brievenbus of in uw mailbox verwachten.

  Wij willen u graag ontmoeten want de leden van de vereniging zijn de bestaansreden van ‘De Laatste Eer’. U bent van harte welkom en wij rekenen erop dat wij veel leden kunnen verwelkomen.

  Het bestuur van De Laatste Eer.

 3. 08 apr

  Dorpsfeest 2022

  Na een aantal jaar geen volledig dorpsfeest te hebben kunnen organiseren, kunnen we dit jaar (eindelijk) weer 2 dagen feestvieren!
  De feestcommissie organiseert op 1 en 2 juli weer een ouderwets gezellig Kûbaarder dorpsfeest! 
  Zet het alvast in je agenda en we hopen jullie op 1 en 2 juli allemaal weer te kunnen zien!

  Groet,
  De feestcommissie

 4. 28 mrt

  Extra vliegbewegingen Vliegbasis Leeuwarden

  De komende tijd vinden er extra vliegbewegingen plaats i.v.m. Frisian Flag 2022
  In dit document vind je extra informatie over het hoe , het waarom en de tijden.

  Ger van Putten

 5. 08 mrt

  Kûbaard, verkeersafsluiting deel Joarumerleane, 14-03 2022

  Geachte heer, mevrouw,

  Hierbij informeren wij u over de verkeersstremming ‘Kûbaard, verkeersafsluiting deel Joarumerleane, 14-03 2022’ die u vindt via de link https://melvin.ndw.nu/public/situation;id=130271 van het verkeersstremming platform Melvin en in de bijlage. Verder vindt u in de bijlage het verkeersplan.

  Contact
  Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk de heer Thomas Heida van Cnossen Infra via het telefoonnummer 0515-430400. U kunt voor vragen of  meer informatie bellen met de heer Lammert Mulder van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.