Laatste nieuws

 1. 08 nov

  Nieuwe planten voor de vlinderberm

  Vorig week op een heerlijke winderige middag hebben we Machteld geholpen met het planten van 2 kruiwagens vol nieuwe plantjes voor in de vlinderberm.

  Lees meer
 2. 08 nov

  Nieuwe TV in het Dorpshuis

  De oude TV heeft na jarenlange trouwe dienst uiteindelijk de geest gegeven en scoorde bovendien al geruime tijd laag in bedieningsgemak.
  Er is onlangs budget vrijgemaakt voor de aanschaf van een meer eigentijds model.
  De keus is gevallen op een 55-Inch LG-TV. 

  Lees meer
 3. 17 okt

  Kubaard krijgt een nieuwe website!!!

  Tijdens de ledenvergadering van het dorpsbelang is besloten dat er budget vrij komt voor het opzetten en inrichting van onze nieuwe website.

  Lees meer
 4. 03 apr

  Opnieuw geen 4 mei-bijeenkomst in Kubaard

  Ieder jaar worden op 4 mei in Kubaard, evenals in de rest van ons land, de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Het is inmiddels een goede traditie dat daarbij in Kubaard in het bijzonder wordt stilgestaan bij onze oud-dorpsgenoten Jouke Cnossen, Ype Hemstra, Simentje Bijlsma-Dijkstra, Rients Tjipke Jorna en Siebren Koopmans, die de oorlog niet hebben overleefd. Deze herdenking vindt normaal altijd aan het begin van de avond plaats in de kerk en aansluitend bij het monument voor de Kubaarder oorlogsslachtoffers op het kerkhof.

  Lees meer
 5. 04 mrt

  Zaterdag 20 maart: snoei en snipperdag in Kûbaard.

  Op zaterdag 20 maart is de traditionele snoei en snipperdag in Kûbaard. de knotwilgen aan de Gaest, Grits en Leane worden gesnoeid en de takken worden ter plaatsen versnipperd. Inwoners van Kûbaard die ook snoeihout hebben kunnen dit vanaf zaterdag 13 maart bij Rombout en Anneke op het erf brengen (niet eerder, de boot moet eerst uit de schuur!) Dorpsbelang zal zorgen dat ook dit snoeihout versnipperd wordt.