Laatste nieuws

 1. 30 dec

  Nieuws van de Beheerscommissie

  Samen koken en eten in het dorpshuis! 

  Van verschillende kanten uit het dorp is de beheercommissie gevraagd of het mogelijk is om de keuken van het dorpshuis zo in te richten dat er door Kubaarders gezamenlijk eens in de vier weken kan worden gekookt en gegeten.

  Lees meer
 2. 29 dec

  Fotoverslag Pearkebiljerte 2019

   

  Op zaterdagavond 28 december werd het gezellige Pearkebiljert gehouden.
  Dit jaar 
  georganiseerd door Sylvan de Boer van de heren biljartclub de Fleanende Bal.

  Lees meer
 3. 22 dec

  Slagge Kristmerke 2019

  Wat in geweldiche opkomst justerjûn, Wy ha efkes it jild teld en de opbringst fan justerjûn is: € 411,82 foar it Foppe fonds.
  Geweldich tige tank allegear, we kinne werom sjen op in moaie slagge jûn! Tige tank!
  De krystcommissie winsket jim allegear goeie krystdagen ta en in lokkich 2020!!

 4. 11 dec
 5. 11 dec

  Kerstknutselen en Kerstmarkt

   

  13 December 15.00-17.00 - Kerstknutselen in het Doarpshûs voor jong en oud! Een gezellig samen zijn om dingen te knutselen voor de kerstmarkt.

  21 December vanaf 19:30 - Kerstmarkt voor alle Kûbaarders. Dit jaar houden we een kerstmarkt op de ‘Opslach’ voor de kerk. Ook hebben we een kleine verloting met mooie prijzen en we sluiten af in de kerk.

  De opbrengst van kerstmarkt en verloting gaat naar het Foppe Fonds.
  De kerstcommissie: Thea, Marga, Baukje en Douwina