Laatste nieuws

 1. 14 nov

  Vervanging lantaarnpalen in het dorp

  De gemeente Súdwest-Fryslân (SWF) heeft het bestuur Dorpsbelang benaderd omdat zij van plan zijn de lantaarnpalen in enkele dorpen, waaronder die in Kubaard, te vervangen in het kader van energiebesparing en klimaatmaatregelen. Doordat LED-verlichting een enorme besparing betekent, zullen de bestaande palen vervangen dienen te worden door nieuwe palen en nieuwe LED-armaturen, die ook´s nachts (gedimd) blijven branden. Dinsdag 27 november a.s. om 20.00 uur wordt in een speciale ledenvergadering van Dorpsbelang dit plan besproken en geprobeerd om tot een eenduidig advies aan de gemeente te komen.

  Zie hier voor de verschillende mogelijke lantaarnpalen en armaturen

  Het lantaarnpalenplan van Kubaard is onder deze link te vinden. 

 2. 31 okt

  Woononderzoek gemeente Súdwest-Fryslân

  De Gemeente houdt informatiebijeenkomsten aangaande woningvoorraad t.o.v. woonbehoefte.

  Bijgaand de betreffende documentatie:
   
  Dorpsbelang [SN]
   
 3. 31 okt

  Hoog bezoek in contact met dorpsbewoners

   

  eerste contact

  Na een voorspoedige reis en een kleine opknapbeurt aan hun vaartuig, is, voorzichtig, een eerste contact gelegd tussen deze delegatie van afgevaardigden en één van onze dorpsbewoners.

  Kijk maar hier. [SN]

 4. 30 okt

  Woningruil Kûbaard versus Stad

   

  Huis Ytsje_en_Martin

  Vanaf 4 november t/m 11 november doen Ytsje en Martin mee aan een gloednieuw tv-programma. Zij gaan naar de stad. En het dorp krijgt tijdelijk nieuwe bewoners uit de stad. Waar, wat en hoe…. is nog niet bekendgemaakt.

  9 november is er in het dorpshuis een programma georganiseerd door de televisie. Iedereen uit het dorp is hier welkom. [SN]

 5. 25 okt

  Privacybeleid Doarpsbelang

  De Vereniging Doarpsbelang Kûbaard is in verband met de wettelijk vastgelegde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht om een aantal maatregelen te nemen. Eén daarvan is het opstellen van een privacy beleid en dat door te geven aan de leden. Het bestuur van Doarpsbelang heeft een beleidsplan samengesteld waarmee de bescherming van de persoonsgegevens zo goed mogelijk is geregeld.
  De AVG is ook van toepassing op de website van Kûbaard, met name wat betreft de pubicatie van foto's en videofilms waar persoen op voorkomen. De rechten en plichten van de betrokken personen zijn in het beleidsplan opgenomen. (DH)
  Klik hier voor het privacybeleid van Doarpsbelang Kûbaard.