Laatste nieuws

 1. 18 dec
 2. 19 nov

  Hoog bezoek vertrekt naar volgende bestemming.

  De vertegenwoordigers van de Galactische Federatie hebben, in top-overleg, besloten naar een volgende bestemming te vertrekken en daar hun boodschap aan de aarde verder uit te dragen. Het was een eer ze in Kubaard te hebben, waar ze tóch gesprekken op gang hebben gebracht over hoe we als mens omgaan met onze aarde en zij bijdroegen aan de bewustwording van dat het tijd is voor de grote schoonmaak. De volgende, strategische, bestemming is Emmen. Kunstenaar Hjerre Gaastra heeft hen nu weer onder zijn hoede en zorgt voor onderbrenging in een galerie die is gevestigd achter de ingang van de oude dierentuin. Diverse initiatiefnemers op het gebied van kunst hebben daar hun verstiging. Een mooie plek. [SN]

 3. 14 nov

  Vervanging lantaarnpalen in het dorp

  De gemeente Súdwest-Fryslân (SWF) heeft het bestuur Dorpsbelang benaderd omdat zij van plan zijn de lantaarnpalen in enkele dorpen, waaronder die in Kubaard, te vervangen in het kader van energiebesparing en klimaatmaatregelen. Doordat LED-verlichting een enorme besparing betekent, zullen de bestaande palen vervangen dienen te worden door nieuwe palen en nieuwe LED-armaturen, die ook´s nachts (gedimd) blijven branden. Dinsdag 27 november a.s. om 20.00 uur wordt in een speciale ledenvergadering van Dorpsbelang dit plan besproken en geprobeerd om tot een eenduidig advies aan de gemeente te komen.

  Zie hier voor de verschillende mogelijke lantaarnpalen en armaturen

  Het lantaarnpalenplan van Kubaard is onder deze link te vinden. 

 4. 31 okt

  Woononderzoek gemeente Súdwest-Fryslân

  De Gemeente houdt informatiebijeenkomsten aangaande woningvoorraad t.o.v. woonbehoefte.

  Bijgaand de betreffende documentatie:
   
  Dorpsbelang [SN]
   
 5. 31 okt

  Hoog bezoek in contact met dorpsbewoners

   

  eerste contact

  Na een voorspoedige reis en een kleine opknapbeurt aan hun vaartuig, is, voorzichtig, een eerste contact gelegd tussen deze delegatie van afgevaardigden en één van onze dorpsbewoners.

  Kijk maar hier. [SN]