Laatste nieuws

  1. 29 jan

    Algemene ledenvergadering Dorpsbelang Kubaard

    De algemene ledenvergadering van Dorpsbelang Kubaard is dit jaar op dinsdag 24 maart. De aanvang is 8 uur, maar om kwart voor acht staat de koffie al klaar. De speciale uitnodigingskrant met daarin alle jaarverslagen en andere onderwerpen die aan de orde komen, wordt in het weekend van 14 en 15 maart huis aan huis rondgebracht.
    Wiebe vd Werf
  2. 15 jan

    Slachtemarathon 2020 - Impressie brainstormsessie

    Op 14 januari is, met succes, een eerste brainstormsessie gehouden in het dorpshuis. 

    Lees meer
  3. 05 jan

    Nieuwjaarsborrel 2020

     

    Kûbaarders om utens, oude Kûbaarders, nieuwe Kûbaarders en jonge Kûbaarders, we waren er allemaal in alle soorten en maten om elkaar “folle lok en seine” te wensen.

    Lees meer
  4. 30 dec

    Nieuws van de Beheerscommissie

    Samen koken en eten in het dorpshuis! 

    Van verschillende kanten uit het dorp is de beheercommissie gevraagd of het mogelijk is om de keuken van het dorpshuis zo in te richten dat er door Kubaarders gezamenlijk eens in de vier weken kan worden gekookt en gegeten.

    Lees meer
  5. 29 dec

    Fotoverslag Pearkebiljerte 2019

     

    Op zaterdagavond 28 december werd het gezellige Pearkebiljert gehouden.
    Dit jaar 
    georganiseerd door Sylvan de Boer van de heren biljartclub de Fleanende Bal.

    Lees meer