Laatste nieuws

 1. 30 sep

  Algemene Ledenvergadering 'De Laatste Eer'

  De door corona uitgestelde vergadering van 6 april jl. zal nu op maandag 19 oktober a.s. in het dorpshuis van Kubaard om 20.00 uur plaatsvinden.
  Binnenkort ontvangt u opnieuw de bijbehorende stukken in de brievenbus of in uw mailbox.
  We hebben veel met u te bespreken en hopen daarom om veel leden te verwelkomen.
  U bent allen van harte welkom. Namens het bestuur van De Laatste Eer. (MK)

 2. 29 sep

  Geen Hurdrindei dit jaar!!

  Als gevolg van de coronacrisis gaat dit jaar de Hurdrindei niet door. Bij de voorbereidingscommissie, en met name bij ondergetekende, ontbrak het dit jaar aan motivatie om de voorbereidingen op te pakken. Als je veel energie steekt in de voorbereidingen wil je ook zeker weten dat het evenement door kan gaan. Door de coronacrisis was die zekerheid er niet. Volgend jaar doen we een nieuwe poging.
  Wiebe vd Werf.

 3. 27 aug

  Dorpshuis seizoen 2020 en Corona

  Beste dorpsgenoten,

  Herfst- en winterseizoen staan voor de deur. Er zijn weer mogelijkheden om gebruik te maken van het dorpshuis. Maar dit heeft alleen kans van slagen als we ons allen houden aan de maatregelen, i.v.m. corona, welke opgesteld zijn door het RIVM. Tijdens het gebruik van het dorpshuis is men zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze regels. In dit document vinden jullie de aanpak voor het dorpshuis.

  Petra van der Veer
  Namens de Beheerscommissie

 4. 14 jul

  Open dag Vlinderberm

  Aanstaande donderdagavond, 16 juli, is de “open dag” van de vlinderberm. De avond begint om 20.00 uur met een PowerPoint presentatie in het dorpshuis.
  Daarna is er een wandeling langs de vlinderberm om één en ander ter plekke te bekijken.
  Machteld van Peursem

 5. 06 jul

  Simmerkofjeoerke

  Oankommende sneon 11 juli fan 10 oant 12 Simmerkofjeoerke op it sportfield!
  Graach klapstuoltsje meinimme. Foar kofje/thee meiwat lekkers wurdt soarge!
  Bei raer waer giet it net troch!!!

  Nammens doarpsbelang Kubaard