Laatste nieuws

 1. 28 jun

  Passeerstroken

   

  EINDELIJK, zullen vele Kubaarders gedacht hebben. De gemeente Littenseradiel pakt eindelijk de bermen langs De Gaest aan. Alhoewel niet iedereen het daar mee eens is, zijn de meeste Kubaarders blij met de aanleg van de gasbetonnen passeerstroken. De telkens wegzakkende bermen zullen dan waarschijnlijk tot het verleden behoren. Wel hopen fietsers, wandelaars en ander langzaam verkeer, dat De Gaest nu geen racebaan wordt, nu het passeren een stuk gemakkelijker zal worden. In ieder geval zullen de Kubaarders nu verlost zijn van de modderige bermen tussen het Kubaard en Wommels. Het passeren moet straks eenvoudiger gaan, zonder dat door de zachte bermen gereden hoeft te worden. Hopelijk zullen de werkzaamheden niet al te veel schade aanrichten aan de talloze stinzentulpjes, welke normaal in maart hun kopjes opsteken (GvP)

  Lees meer
 2. 25 jun

  Wijziging programma dorpsfeest

  In verband met de verwachte grote opkomst bij de survival, heeft de Feestcommissie besloten dit onderdeel te verplaatsen naar de vrijdagavond 29 juni om 19.45 uur. Aansluitend wordt het waterspel gespeeld. Dit jaar vindt het feest plaats achter het Swithok van Romke de Jong aan de Joarumerleane. Zie {cms_selflink page='dorpsfeest' text='hier'} verder voor het volledige programma.

  Lees meer
 3. 22 jun

  Afscheid Fam. Hobbenschot

  Donderdagavond 21 juni 2007 namen Rudy Hobbenschot en Ellen Mulderij met hun kinderen Merel, Thijs en Berber afscheid van collega's en dorpelingen. De fam. Hobbenschot verhuist per 10 juli a.s. naar Zweden, waar zij in Hällevors -op de lijn Oslo-Stockhom- een nieuw 'Landleva' (Landleven) op gaan zetten. Op een druk bezocht borreluurtje kwamen vele collega's en dorpelingen afscheid nemen van Rudy en Ellen, die ruim 17 jaar in Kûbaard woonachtig zijn geweest. Op de foto 'hoog' bezoek van gedeputeerde mw. Anita Andriesen, waarmee Rudy in zijn werkkring regelmatig overleg had (GvP).  

  Lees meer
 4. 14 jun

  Koekoek

   

  De oplettende fietser/wandelaar heeft het waarschijnlijk ook al gehoord of gezien: sinds een maand kun je het bekende geluid van de koekoek horen. Wat mij betreft heb ik deze vogel nog niet eerder hier in Kûbaard waargenomen, echter onze bekende vogelaar Jan Erik Valkema heeft de koekoek al eens eerder hier gespot. Toen we met een groepje in de vlinderberm bezig waren, werden we minuten lang getracteerd op de bekende roep van deze vogel. Hij laat zich niet zo gemakkelijk zien maar op de site van Vogelbescherming Nederland staan een paar mooie foto's, waarvan ik er een heb geleend (GvP)

     

 5. 12 jun

  PimPop 2007