Laatste nieuws

 1. 17 okt

  Kubaard krijgt een nieuwe website!!!

  Tijdens de ledenvergadering van het dorpsbelang is besloten dat er budget vrij komt voor het opzetten en inrichting van onze nieuwe website.

  Lees meer
 2. 03 apr

  Opnieuw geen 4 mei-bijeenkomst in Kubaard

  Ieder jaar worden op 4 mei in Kubaard, evenals in de rest van ons land, de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Het is inmiddels een goede traditie dat daarbij in Kubaard in het bijzonder wordt stilgestaan bij onze oud-dorpsgenoten Jouke Cnossen, Ype Hemstra, Simentje Bijlsma-Dijkstra, Rients Tjipke Jorna en Siebren Koopmans, die de oorlog niet hebben overleefd. Deze herdenking vindt normaal altijd aan het begin van de avond plaats in de kerk en aansluitend bij het monument voor de Kubaarder oorlogsslachtoffers op het kerkhof.

  Lees meer
 3. 04 mrt

  Zaterdag 20 maart: snoei en snipperdag in Kûbaard.

  Op zaterdag 20 maart is de traditionele snoei en snipperdag in Kûbaard. de knotwilgen aan de Gaest, Grits en Leane worden gesnoeid en de takken worden ter plaatsen versnipperd. Inwoners van Kûbaard die ook snoeihout hebben kunnen dit vanaf zaterdag 13 maart bij Rombout en Anneke op het erf brengen (niet eerder, de boot moet eerst uit de schuur!) Dorpsbelang zal zorgen dat ook dit snoeihout versnipperd wordt.

 4. 23 jan

  Berjocht fan it bestjoer fan de Slachtemarathon

  Beste minsken fan de Slachtedoarpen,
  It nije jier is úteinset en allerearst wolle wy jim in sûn jier winskje fol romte en frijheid om dat te dwaan wat sa wichtich is foar ús allegearre; inoar moetsje, moaie dingen sjen en belibje, ús geast ferromje en ús te ferbinen. Mar fansels ek…rinne! Dit nije jier 2021 begjint gelokkich mei in nij wapen tsjin it coronavirus, der binne vaccins en der wurdt inte. Dat jout hoop.

  Lees meer
 5. 10 jan

  Kunst in Kubaard 29 & 30 mei 2021

  Kubaarder Kunstenaars en Kunstenmakers, wij gaan 29 & 30 mei onze meubelen exposeren in de tuin van Pim. Buiten in de frisse lucht; mocht de Kunstroute niet doorgaan dit jaar.

  Lees meer