Laatste nieuws

 1. 16 dec

  Dorpskerstfeest 2017

   

  m kerstuitnodiging_2017

  Beste dorpsgenoten,

  Op zaterdag 23 december hebben wij weer een kerstviering voor iedereen in Kubaard. We zijn van plan om gezellig met zijn allen in het dorpshuis een broodmaaltijd te nuttigen. Een gezellig samenzijn! Ook willen wwe een quiz doen, daarvoor heeft iedereen een pet nodig! Dus erg handig als u die meeneemt. De inloop is 18.30 uur. Dan willen we ongeveer 19.00 uur aan tafel. Tevens is er bij de uitgang een collecte dit jaar als doel moeder-kindhuis de Driestroom Goutum. Info: www.driestroomhuiskien.nl.

  Groeten de kerstfeestcommissie

 2. 13 dec

  Informatie-avond collectief zonnepanelenproject

    

  Wereld op_handen

  De coöperatie EnergieKûbaard heeft de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een collectief zonnepanelenproject op een boerderijdak in de omgeving van het dorp. Dat begint zijn vruchten af te werpen. Deze week wordt daarover een informatiefolder huis-aan-huis verspreid.
  Woensdag 20 december a.s. om 20.00 is er een informatie-avond waar iedereen welkom is die belangstelling voor het zonnepanelenproject heeft. Een externe deskundige die het hele project heeft begeleid zal dan uitgebreid tekst en uitleg geven.

  Namens het bestuur, Ger van Putten

 3. 20 nov

  Orgelconcert met trombone

  Zaterdagavond was het concert op het gerestaureerde orgel in de kerk van Kubaard. Tjibbe Reitsma toverde prachtige klanken te voorschijn en zelfs de koekoek en de nachtegaal kwamen voorbij. Enkele liederen waren een combinatie met het spelen op trombone door onze eigen organiste Martsje de Jong. Een mooie avond, goede muziek, wie niet geweest is heeft wat gemist. Het is zeker voor herhaling vatbaar. (SE)

 4. 14 nov

  Skoalbern meitsje nije doarpsflagge foar 2018

   

   
  flagge 2018

  De gemeente Súdwest-Fryslân, dêr't mei yngean fan 1 jannewaris 2018 ek in grut part fan Littenseradiel ta heart, hat in tal projekten yn it ramt fan Kulturele Haadstêd 2018 ûntwikkele. Ien dêrfan is it keunstprojekt Doekje Iepen. Learlingen fan de basiskoallen yn de nije gemeente mochten in keunstwurk meitsje oer it plak dêr't se opgroeie. De Kûbaarder bern dy't sûnt koart op it Fûnemint yn Wommels sitte, makken in fariant op de doarpsflagge. Yn de (wapen)roas tekenen se in doarpsplattegrûn en fierder makken se tekeningen oer ûnderwerpen yn harren belibbingswrâld, sa as fan de tsjerke, de bidlersstien oan de Slachte, de doarpskrante De SOK en sa mear. De nije flagge is tydlik yn it doarpshûs ophongen, mar giet takom maitiid nei bûten en bliuwt as it heal kin it hiele jier 2018 op in moai plakje yn it doarp wapperjen. (DH)

   

 5. 06 nov

  Concert orgel en trombone in Kûbaard

   

   
  oargel yn_nije_pronk

  Zaterdag 18 november geeft organist Tjibbe Reitsma een concert op het pas gerestaureerde Hardorff-orgel van Kûbaard. Gastsolist is Martsje de Jong, normaal vaste organist van de gemeente, op trombone.
  Het Hardorff-orgel van de Victorkerk in Kûbaard is gebouwd in 1856 en daarmee het oudste instrument van Hardorff in Fryslân. Het instrument is volledig gerestaureerd door de firma Bakker en Timmenga en werd in de zomer van dit jaar opgeleverd. Opvallend daarbij is dat de Gemshoorn 2vt., in 1923 vervangen door een Aeoline 4vt., weer is teruggeplaatst.
  Organist Tjibbe Reitsma (1961) volgde zijn opleiding aan de conservatoria te Leeuwarden, Arnhem en Groningen en volgde gastcolleges in Bologna (Italië) en Frankrijk (Rouaan) en Spanje (Palma de Mallorca).
  Het programma omvat onder meer werken van Bach, Händel, Guilmant, Baptista, Boëllmann en Elgar.
  Aanvang is 20:00 uur, de toegang is gratis. Wel is er na afloop een collecte voor de gemaakte onkosten.(SE)

Weer Kûbaard