Melkveebedrijf Mts. P. & H. Kooistra

Het bedrijf

Maatschap Kooistra bestaat uit de broers Pieter en Henk Kooistra. Het is al de derde generatie Kooistra?s die het bedrijf mogen runnen. Het melkveebedrijf is door de jaren heen constant gegroeid. Het beslaat op dit moment een oppervlakte van 86 hectare, waarvan plusminus 2 hectare de gebouwen opstaan, 69 hectare grasland en 15 hectare maïsland.

Het vee
Er zijn circa 155 melkkoeien en zo?n 85 stuks jongvee. Alle koeien zijn gefokt op het bedrijf zelf. De koeien staan het gehele jaar op stal. Met deze veestapel melken we het quotum vol van 1.33 miljoen  in een 22 stands draaimelkstal.

Het voer
We voeren het gehele jaar kuil, maïs, bierborstel en een gemengd granen, raap en sojamix. Dit  laatste wordt 1 keer per dag gemixt met de mengwagen.

   

Agrarisch natuurbeheer
Hiervan  hebben we 2,5 hectare bonte weide rand, dwz. het niet bemesten van de slootkanten waarmee je de weideplanten terug krijgt. En ongeveer 30 hectare nestbescherming dwz. het registreren en beschermen van nesten van weide vogels. De laatste jaren waren er plusminus 50 nesten te vinden waaronder de kievit, grutto, tureluur en scholekster. Ook hebben vele boeren een rand zonnebloemen om het maisland geplant. Dit is om het "saaie" mais om te toveren in een veld van gele pracht.

 

                                                               

Windmolen
Al sinds elf jaar exploiteren we een windmolen in samenwerking met stichting WIEK. Eerst elk een Lagerwey van 80 kWh en nu ruim twee jaar een Vestas van 750 kWh. Stichting WIEK neemt voor 25 %  deel in deze Vof en wij voor 75%. Per jaar levert deze molen ruim 1.500.000 kWh, waarmee we ongeveer 450 huishoudingen van groene stroom kunnen voorzien. Een welkome aanvulling op ons inkomen, wat goed past bij ons arbeidsintensieve melkveehouderijbedrijf.