MKB

Nog niet zo heel erg lang geleden, laten we zeggen zo in het midden van de vorige eeuw, bestond er in Kûbaard nog een levendige 'ouderwetse' middenstand. De bevolking was voornamelijk gericht op het agrarische leven. Boerenlandarbeiders in velerlei vorm en aard bevolkte 'de buorren' van ons dorp. De monden van deze harder werkers en die van de vele kinderen in de grote gezinnen moesten dagelijks gevuld worden, zodat hiervoor een aardige middenstand ontstaan was. Kûbaard telde in de jaren vlak na de 2e Wereldoorlog wel diverse bakkers. Verder hadden vele huishoudens naast een inkomen uit het werk bij de boer vaak ook nog een kleine nering, vaak in de vorm van naaigerei, kousebanden, knopen, garens, wol en allerlei zaken dat een huishouden in die tijd gebruikte. Ook waren in het dorp een smit, een timmerman, een fouragehandelaar en een fietstenmaker vertegenwoordigd.
De middenstand in zijn vroegere vorm is na de mechanisatie van de landbouw geheel verdwenen. Daarvoor in de plaats ontstaan er telkens nieuwe MKB-bedrijfjes van mensen die hun werk ook hier in Kûbaard kunnen/willen doen. In de afgelopen jaren hebben we een cadeauwinkeltje gehad (van Wies Oving), een fotowinkel (Jildou Aukes) en een natuurvoedingswinkel (Ellen Mulderij). Om verschillende redenen verdwenen deze winkeltjes weer. Andere nieuwe zaken ontstonden of vestigden zich in Kûbaard: een fotovakstudio, een botenarachitect, een bouwbedrijf, een klussenbedrijf,  een groente- en fruithandel, een loonbedrijf een administratiekantoor. en een kraanverhuur bedrijf.  Verder zijn er nog enkele Kûbaarders die hun brood verdienen in de {cms_selflink page='kunstenaars' text='kunst:'} een glazeniersbedrijf en een tweetal kunstschilders. Tenslotte zijn er nog Kûbaarders die een eigen MKB-bedrijf elders hebben, zoals een antiquariaat, een boekenwinkel, een boot in de 'bruine vaart', een zalencentrum en een makelaarskantoor. Onder het kopje MKB presenteren hier enkele Kûbaarder bedrijven zich (GvP).