Bestuur Stichting Wiek

 

Het bestuur en directie bestaat anno 2019 uit de navolgende personen:

  • Saskia Eringa
Voorzitter
  • Harrie Vermeulen
Secretaris
  • Rombout Jongejans
Penningmeester
  • Fokje Breimer
Alg. lid namens Dorpsbelang
  • Wiebe van der Werf
Alg. lid namens Dorpsbelang
  • Ger van Putten
Directeur

 

Het dagelijks bestuur (db) wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris, of bij afwezigheid van een van hen door de penningmeester. Beide afgevaardigden van de Vereniging Dorpsgemeenschap Kubaard, hebben een zittingsperiode welke gelijk loopt aan hun bestuurstermijn van deze vereniging. De overige 3 bestuursleden kunnen hun functie 5 jaar uitvoeren, met daarna nog maximaal eenzelfde periode. Het bestuur heeft de dagelijkse werkzaamheden opgedragen aan de directeur.