Doel

Stichting WIEK is in 1993 opgericht met als doelstelling het stimuleren van het gebruik van duurzame energie, het bevorderen van energiebesparing en een schoon milieu en het stimuleren van het dorpsleven in Kûbaard in het bijzonder van sociaal-culturele activiteiten. In de praktijk exploiteren we een aantal windturbines alsmede een zonne-energiecentrale van 48 PV-panelen op het dak van een basisschool, organiseren we energiebesparingsavonden en zijn aanspreekpunt voor allerlei duurzame activiteiten. Het sociaal-culturele leven in Kûbaard wordt door de stichting gestimuleerd door jaarlijkse winstuitkeringen van de ondernemingsactiviteiten uit de productie van duurzame energie.