Actueel

Voorjaar 2014

Overheidsplannen vragen van Fryslân vóór 2020 een verdrievoudiging van de productie van windstroom. We leven in een dichtbevolkt land en ook in onze provincie is het lastig windmolens bouwen, zonder impact op het landschap. Toch moeten we verduurzamen: de olie en het gas raken op, de opwarming van de aarde moet worden afgeremd. De toekomstige generaties willen ook een prettig leven. Stichting WIEK en de huidige turbineëigenaren zien toch wel nieuwe kansen om door het saneren van de oude windturbines rond Kûbaard en het oprichten van een geconcentreerd windmolencluster ten noordwesten van het dorp, de omwonenden en de dorpen ook mee te laten profiteren van de inkomsten uit deze molens. Alleen met voldoende draagvlak kan dit gerealiseerd. Hiertoe doen we samen met windturbine-eigenaren rond om ons dorp een onderzoek volgens de voorwaarden van Fryslân foar de Wyn.

 

Zomer 2013:

In toenemende mate krijgen we verzoeken om informatie binnen over de oprichting en instandhouding van ons dorpsmoleninitiatief. Vindt het wiel geen twee keer uit, want er zijn er al velen u voor gegaan! Op het internet is vaak goede informatie te vinden, maar soms zie je door de bomen het bos niet meer. Een duidelijk artikel over het onderwerp zelf een windproject te organiseren is te vinden op de wbsite van hieropgewekt.nl of op deze link als pdf.

 

13 en 14 september 2013: Sociaal Cultureel WIEKein

In het kader van het 20-jarig bestaan biedt de stichting de inwoners van Kûbaard een cultureel weekend aan, omgedoopt ot het Sociaal Cultureel WIEKein. Naast de aandacht voor duurzame energie heeft de stichting ook de bevordering van de sociaal culturele activiteiten als doelstelling in haar statuten opgenomen. Deze worden jaarlijks bevordert door een storting van een kwart van het resultaat uit de exploitatie van de windmolens en zonnepanelen in de kas van Dorpsbelang, doch van wege het bereiken van het 4e lustrum, deze keer extra aandacht voor de sociale contacten d.m.v. culturele activiteiten.

2010: EPA-onderzoek

In de maanden januari/februari 2010 zal Technisch Adviesburo Jinstal uit Leeuwarden woningen in Kubaard doormeten op de energieprestatie. Na deze meting wordt een rapport opgemaakt, waarmee de bewoners hun woning comfortabeler en energiezuiniger kunnen maken. Dit kan door (nog) beter  te isoleren, goed naar je verwarming, beglazing en ventilatie te kijken met als voordeel een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot. Door aan eventueel te nemen maatregelen een gemiddeld prijskaartje te hangen, laat het rapport tevens zien of en hoe snel een investering zich terugverdient. Ben je niet op de voorlichtingsavond geweest? Geen nood, aanmelden voor een EPA-onderzoek kan nog tot eind december en de kosten worden na vermindering van een rijkssubsidie verder betaald door WIEK. Aanmelden bij Bureau WIEK, Greate Buorren 31.

Ger van Putten