Windenergie

Sinds 1994 heeft Stichting WIEK in Kûbaard windturbines draaien. Aanvankelijk zijn we gestart met de oerdegelijke Lagerweys met een nominaal vermogen van 80 KW. Ruim 11 jaar hebben 2 LW 18/80 turbines ca.  3.500 Mwh (3.500.000 kWh) schone electriciteit opgewekt. Bij een geschat verbruik van ca. 400 Mwh per jaar voor ons dorp betekent dit dat WIEK met de Lagerweys voor bijna 9 jaar het electriciteitsverbruik van Kûbaard heeft geleverd. Anno 2013 staan er voor de Stichting 2 Micons 750 KW en 1 Bonus 300 KW te produceren. De Micon turbines worden in samenwerking met 2 agrarische ondernemers geëxploiteerd, 25 % van de opbrengst is voor WIEK. De Bonus is voor 100 % eigendom. Mede door de samenwerking en de welwillende houding van onze agriërs, produceren we nu ca. 1.500 Mwh per jaar, ofwel 3x het stroomgebruik van ons dorp. In vermeden milieu-equivalenten spreek je over ca. 1.000 ton vermeden Co2 uitstoot, momenteel een erg actueel onderwerp.

     

 Vestas 48/750 'De Harns'

 Bonus 31/300 'De Joarum'

Vestas 48/750 'Opperhâns Wyn'