Aangepaste versie windmolenplan.

In gesprek blijven.

De initiatiefgroep streeft ernaar de komende tijd zoveel mogelijk in gesprek te blijven met alle inwoners. Door discussie met Stichting Wiek, Dorpsbelang en verder alle inwoners moet er een zo goed mogelijk plan worden opgesteld waarvoor voldoende draagvlak is bij de inwoners.

Aangepast plan.

De initiatiefgroep neemt de reactie van de inwoners van Kubaard zeker serieus. Het eerder gepresenteerde plan is op enkele belangrijke punten aangepast. Hierdoor wordt veel meer duidelijk dat lang niet alles vastligt en dat er voldoende ruimte is voor inspraak. Op basis van dat aangepaste  plan wil de initiatiefgroep de komende weken de discussie voeren met de inwoners.

Het aantal molens.

Het eerste plan ging uit van 10 molens. In het aangepaste plan wordt uitgegaan van 8 molens en zo mogelijk minder, een en  ander ook afhankelijk van masthoogte en vermogen. De oude molens worden verwijderd als de nieuwe worden gebouwd.

De plek waar de molens gebouwd worden.

Een heet hangijzer is altijd de plek waar de molens gebouwd zullen worden.  Heel  veel  inwoners hebben zich al uitgesproken tegen bebouwing van het stiltegebied bij Tritzum. De initiatiefgroep neemt dat signaal serieus en schrapt dat stiltegebied als mogelijke windmolenlocatie. Verder vindt de initiatiefgroep dat er geen molens geplaatst moeten worden in een brede strook van ongeveer 1 kilometer rond het dorp. Samenvattend: er  is vooral zeker waar de molens niet komen (niet in het stiltegebied bij Tritzum en niet dicht bij het dorp) De locaties waar ze wel gebouwd kunnen worden,  worden net als het aantal molens vastgesteld in overleg met de inwoners.

Een aantal zaken blijft zoals het was:

-Indien er sprake is van slagschaduw worden de molens automatisch, computergestuurd, stil gezet

-Er is compensatie voor mensen die wonen binnen een kilometer afstand van een molen.

-Inwoners kunnen participeren in het plan

De voordelen voor de inwoners.

Stichting Wiek zorgt er al jaren voor dat een deel van het rendement van drie windmolens bij Kubaard ten goede komt aan alle inwoners van Kubaard . Doordat stichting Wiek ook kan deelnemen in het nieuwe plan blijft dat dan in de toekomst ook zo.

Ten slotte

Dorpsbelang en Stichting Wiek houden binnenkort een enquête over het draagvlak voor windenergie in Kubaard.  Hoe die enquête wordt ingevuld is ieders eigen verantwoordelijkheid. De initiatiefgroep hoopt echter wel dat u in deze enquête aangeeft dat u open blijft staan voor discussies over windenergie in Kubaard.  De definitieve plannen afwijzen kan immers altijd nog!

Namens de windmoleneigenaren, Wiebe vd Werf