Uitnodiging info-avond Lollum en Waaksens

 

Uitnodiging informatieavonden windenergie in de directe regio

Vanuit het dorpsbelang Lollum/Waaksens is er een werkgroep opgericht die de op handen zijnde windenergieplannen in de provincie en directe regio op de voet volgt. Op dit ogenblik is er een lokaal initiatief in Kûbaard op handen dat we graag  met al onze  dorpsgenoten willen bespreken.


We organiseren daarom 2 informatieavonden om zoveel mogelijk dorpsgenoten in de gelegenheid te stellen te horen wat deze plannen inhouden. Iedereen is op beide avonden van harte welkom.

Woensdag 23 april a.s. om 20.00 uur in dorpshuis De Nije Haven te Lollum
Vrijdag 25 april a.s. om 20.00 uur in de Thomaskerk te Waaksens

De initiatiefnemers uit Kûbaard kunnen hun plannen alleen handen en voeten geven als er voldoende draagvlak is in de directe regio Kûbaard, Lollum,  Waaksens en buurtschap Tritzum.


De dorpen krijgen een unieke kans om te profiteren van of te participeren in dit project. Zo worden op een duurzame manier financiële middelen gegenereerd die ten goede van de leefbaarheid van de dorpen komen. Er zal een dorpenfonds opgericht worden waaruit jaarlijks een vergoeding wordt uitbetaald aan de bovengenoemde dorpen.


Maar er zijn natuurlijk ook nadelen. Dit is namelijk een plan wat in onze “achtertuin” gaat plaatsvinden.
Redenen genoeg om met elkaar in gesprek te gaan.


Komt allen op 23 en/of 25 april!


Kijk voor meer info op de site van Fryslân foar de Wyn op: www.fryslanfoardewyn.nl
Sprekers tijdens deze avonden zullen zijn:

Ger van Putten                   en        Halbe Klijnstra
(Stichting WIEK Kûbaard)                (Windturbineëigenaren Kûbaard)

Namens de energie werkgroep Lollum/Waaksens,
Douwe de Boer, Hessel Haagsma en Johannes Herder