Uitnodiging Kubaard en Tritzum

Opschalingscluster Kûbaard biedt nieuwe kansen

Omdat de Rijksoverheid de energieproductie net als WIEK wil vergroenen, heeft zij besloten om het vermogen van windturbines op land de komende 6 jaar te verdrievoudigen. In Fryslân is er door de provincie besloten hiermee ook bestaande turbines op te ruimen en deze op te schalen zodat er minder ‘palen’ in het Friese landschap zullen staan. Om voldoende rendement te behalen zullen de nieuwe turbines wel hoger moeten zijn.

Stichting WIEK ziet een kans om mee te gaan in deze ontwikkeling en is met andere lokale windturbine-eigenaren zelf een plan aan het ontwikkelen om de bestaande windturbines rond Kûbaard te saneren en in een nieuw cluster onder te brengen ten noordwesten van ons dorp. Wij hebben een plan van 10 windturbines ingediend van in totaal ca. 30 Mw, waarvan 25 % voor participatie beschikbaar gesteld wordt aan bewoners, dorpen en omwonenden van het cluster. Groot voordeel daarvan is dat niet alleen de grondeigenaren daarvan financieel voordeel hebben, maar ook de omwonenden. We willen de precieze invulling van het cluster mede in overleg met de omwonenden invullen.


Veel mensen willen tegenwoordig zelf mee participeren in windturbines. Wij zien dit als een grote kans voor de omgeving om nu duurzaam en financieel mee te doen. Ook grondeigenaren die geen turbine op hun grond krijgen, kunnen d.m.v. de participatie een eigen aandeel in de cluster nemen. Het beoogde rendement op de molens is ca. 5 tot 7 procent op de inleg.  De huidige eigenaren verkrijgen in het nieuwe cluster naar rato van het vermogen van hun oude turbine. Van het aandeel van Stichting WIEK vloeit een kwart naar het dorp Kubaard, waarmee Dorpsbelang nieuwe ontwikkelingen in het dorp kan uitvoeren.


Voor de dorpen Kubaard, Lollum/Waaksens en het buurtschap Tritzum zal een dorpenfonds opgericht worden, waaruit jaarlijks een vergoeding aan dorpsbelang zal worden uitbetaald. De initiatiefnemers denken op dit moment aan een bedrag van ca. € 25.000,- jaarlijks, of ca € 30,- per inwoner. Ook zullen bewoners die dicht in de buurt -binnen 1000 m- van een windturbine wonen, jaarlijks  een financiële tegemoetkoming ontvangen, naar gelang de afstand varieert dat van € 250,- tot € 5.000,- per jaar.


De provincie Fryslân heeft aan drie maatschappelijke organisaties -PDF Platform Duurzaam Fryslân, Friese Milieufederatie en Stichting Hou Friesland Mooi, samenwerkend in het stichting ‘Fryslân foar de Wyn’- de opdracht gegeven het proces van nieuwe windturbines te begeleiden. Er wordt naar draagvlak in de omgeving van nieuwe windclusters gezocht, zonder draagvlak zal het niet lukken en zullen de oude turbines blijven staan, waarna het Rijk door aanwijzing er toch voor kan zorgen dat er alsnog nieuwe turbines komen -de 530,5 Mw moet in 2020 zijn gerealiseerd- maar waarbij we als omgeving dus niet van meeprofiteren, maar wel tegen de turbines van rijke Nederlandse en buitenlandse  investeerders aan zullen kijken.


Daarom nodigen wij omwonenden en belanghebbenden uit om een gezamenlijk draagvlak te vinden voor onze plannen, waarbij wij op


woensdagavond 16 april a.s. in het Mienskipshûs te Kûbaard, aanvang 20.00 uur


verder onze plannen willen toelichten en naar uw argumenten willen luisteren. Kijk voor meer info op de site van Fryslân foar de Wyn op www/fryslanfoardewyn.nl


Namens de initiatiefnemers van het cluster Kûbaard,


Stichting WIEK                                         Windturbineëigenaren
Ger van Putten                                         Halbe Klijnstra