Oud Papier

Om de 2 maanden wordt er in ons dorp oud papier opgehaald. Het papier wordt verkocht en de opbrengst gaat naar Dorpsbelang, voor leuke dingen in het dorp.

Een verzoek van de vrijwilligers die het oud papier ophalen is dit compact aan te bieden, in dozen of met touw gebonden, aan de weg te zetten. Dan is het ophalen in een paar uur gebeurd.

Dit jaar is het ophaal schema als volgt:


7 januari     Frans Kramer en Laas Faber
Harrie Vermeulen en Klaas de Boer

4 maart    Johannes de Vries en Halbe Klijnstra
Tjalke Gaastra en Paul Kool

6 mei       Henk Kooistra en Tjerk Bootsma
Wiebe van der Werf en Henk van der Veen

1 juli                         Yeb Andela en Pieter van der Velde
Frits Jansen en Jan Evers

2 september                ?????? en Jelmer Vermeulen
                                  Libbe Fennema en Ger van Putten

4 november Auke Eringa en Fokke de Boer
Durk Kooistra en Jurjen van der Wal

Onderling ruilen is altijd mogelijk.

Met vriendelijke groet,

Auke Eringa
oud papier coordinator. Tel: 06 - 43453485