Verenigingen

Kûbaard is een levendig dorp. In de kleine gemeenschap zijn diverse verenigingen actief. De oudste -de begrafenisvereniging opgericht in 1903- is tevens de grootste. Vervolgens zijn er verenigingen op sportief terrein, maar ook sociaal/culturele. Nieuwe ontwikkelingen leiden weer gauw tot nieuwe verenigingen, waarvan de Jeu-de-boulle-vereniging het beste voorbeeld is. De meeste verenigingen stellen zich op de volgende pagina's aan u voor (GvP).