Begrafenisvereniging "De Laatste Eer"

De grootste vereniging van Kubaard,  momenteel ca. 270 leden, is opgericht in 1903 met als doel de Kubaarders op een waardige manier ten grave te dragen. In die tijd was het de gewoonte dat als er iemand overleed, de buren van de overledene hem ten grave droegen. Deze zgn. burenplicht komt nu nog op enkele dorpen voor. In Kubaard is -door ons onbekende redenen- de burenplicht rond de eeuwwisseling van de 19e naar de 20e eeuw in het slop geraakt. Om die reden zou er een begrafenisvereniging opgericht zijn.

Tegenwoordig is de financiële ondersteuning in de vorm van een vergoeding voor haar leden voor de begrafenisvereniging eigenlijk achterhaald. Vrijwel iedereen heeft tegenwoordig wel middelen of een verzekering waaruit de crematie of begrafenis kan worden voldaan. Toch is er met het bestaan van De Laatste Eer een waardevolle traditie voor de toekomst gewaarborgd. Een overledene uit eigen kring (lees dorp of ex-dorpsbewoner) begraven op het eigen kerkhof, door eigen dragers en begeleid door de eigen dorpsbewoners, heeft voor velen nog een waardevolle betekenis in deze tijd.

De vereniging telt volwassen, stemgerechtigde, leden. Minderjarige kinderen kunnen bij geboorte als niet-betalend en niet-stemgerechtigd lid ingeschreven worden. Bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd, krijgen zij bericht met het verzoek betalend lid te worden, waarmee zij dan automatisch stemgerechtigd zijn. De leden kiezen een bestuur dat volgens de statuten bestaat uit 5 leden. Het bestuur zorgt voor een correcte begrafenis of crematie, waarbij de vereniging ook nog ledenkorting verstrekt. (Zie onderstaande tabel)

De vereniging zorgt voor eigen dragers die in samenwerking met de door de vereniging ingeschakelde uitvaartondernemer, de overledene ten grave draagt. Uiteraard kan een lid ook kiezen voor een crematie i.p.v. een begrafenis. Voor de goede orde zij vermeld, dat de begrafenisvereniging alléén het begraven of cremeren regelt. Afspraken omtrent het graf e.d. dienen gemaakt te worden met de kerkvoogdij van de N.H. kerk te Kubaard, al dan niet in samenspraak met de uitvaartondernemer. Voor onze vereniging is de fa. Faber Uitvaartverzorging in Wommels in deze actief. Maar desgewenst kan men ook een andere uitvaartverzorger kiezen.

Nieuwe leden van onze vereniging krijgen bij aanmelding een lidmaatschapskaart. De contributie bedraagt € 10,- per jaar, kinderen tot 18 jaar hoeven geen contributie te betalen. Verder verwijzen wij onze nieuwe, bestaande en aspirant-leden naar de statuten van onze vereniging,  Vragen en of opmerkingen kunt u kwijt bij het bestuur.

Statuten 1e deel 
Statuten 2e deel
Statuten 3e deel
Statuten 4e deel

Huishoudelijk Reglement

Leden van het bestuur:
Voorzitter: de heer F. Tichelman
Secretaris: mevrouw A. Jansen
Penningmeester: mevrouw M. Kristel
Lid: mevrouw D. Andela
Lid: mevrouw L. Kool

Via het emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kunt u contact opnemen met het bestuur 

 

Ledenkorting bij overlijden:
Bij een toetredingsleeftijd van: heeft u recht op:
19 en 20 jaar 100%
21 t/m 25 jaar 92%
26 t/m 30 jaar 81%
31 t/m 35 jaar 64%
36 t/m 40 jaar 50%
41 t/m 45 jaar 39%
46 t/m 50 jaar 30%
51 t/m 55 jaar 23%
56 t/m 60 jaar 18%
61 t/m 65 jaar 13%
66 jaar en ouder 0%
Het bedrag van de ledenkorting wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld 
en bedraagt op dit moment € 500,-.