Biljartvereniging De Fleanende Bal

 

De Kûbaarder biljartvereniging 'De Fleanende Bal werd opgericht in 1958 en stevent nu dus af op haar zestigjarig bestaan. Ontelbare malen hebben de leden in het dorpshuis met elkaar een partijtje biljart gespeeld. Dat gebeurde en gebeurt nog altijd in een gemoedelijke sfeer, waarbij de gezelligheid minstens zo belangrijk is als de onderlinge competitie.
De vereniging telt thans een 28-tal leden die elkaar elke donderdagavond in het dorpshuis ontmoeten. Buiten de wekelijkse biljartavond voor de competitie worden er ook avonden belegd voor ledenwedstrijden (libre, bandstoten en pearkebiljert). Ook vinden er wedstrijden plaats met naburige verenigingen. Wij verwelkomen graag nieuwe leden. Schroom niet u aan te melden. Een perfecte beheersing van het spel is geen voorwaarde tot toelating; geoefende leden van 'De Fleanende Bal' helpen u graag op weg om te voorkomen dat de bal over de rand van het biljart vliegt... Kom gerust eens proefspelen om te zien of het bevalt. Aanmelding kan bij een van de bestuursleden, van wie hier de namen volgen:

 

Mark Halbersma (vz.)       06-10778295
Sjoerd Zondervan (secr.)  0515-332317
Jan van der Woude (pm.) 0515-336003
Klaas de Boer                  06-11467651
Simon Nieuwenhout         06-53297367