Huisartsen

De huisartsen van Littenseradiel zijn:

Baard/Winsum:                        Huisarts H.B. Bergwerff 

Boazum:                                    Huisartsenpraktijk J. Hornstra

Easterein:                                 Huisartsenpraktijk Mw. Drs. J.T. Hoepman - Brouwer

Dokterswacht

Sibrandabuorren:                    Huisartsenpraktijk J.J.M. Jansen

Weidum:                                    Huisartsenpraktijk L.J. Lukkes

Weekenddiensten huisartsen

Wommels:                                Huisartsenpraktijk J.W. Meerdink