Geen herdenkingsbijeenkomst op 4 mei 2020

Dorpsbelang Kubaard heeft ons aan het begin van dit jaar gevraagd om de organisatie van deze 4 mei-herdenking in Kubaard na het overlijden van Durk Hibma te willen voortzetten. Wij doen dat graag en met overtuiging, maar worden nu geconfronteerd met de gevolgen van de corona-crisis.

De 4 mei-herdenking kan dit jaar helaas niet doorgaan, aangezien vanwege de corona-crisis tot 1 september 2020 in het hele land geen publieke bijeenkomsten zijn toegestaan. Dat betekent overigens niet dat er helemaal geen herdenking zal plaatsvinden. De vlag van de kerktoren zal halfstok hangen en de klokken worden tegen acht uur geluid, waarna twee minuten stilte volgen. Daarna zal, mede namens de gemeente Súdwest-Fryslân, een bloemstuk bij het herdenkingsmonument worden gelegd in aanwezigheid van (maximaal twee) vertegenwoordigers van Dorpsbelang. Op die wijze hopen wij onder de huidige bijzondere omstandigheden toch recht te kunnen doen aan het belang van deze herdenking.

Hopelijk kunnen we volgend jaar op 4 mei deze herdenking weer gezamenlijk vieren.

Geert Rijpkema

Daan Keur