Bestuur

De samenstelling van het bestuur Dorpsbelang per  mei 2022

Voorzitter   Wiebe van der Werf
Secretaris   Neeltje de Vries
Penningmeester   Erik Bos
Algemeen lid   Yep Andela
Algemeen lid   Muriël van der Laan