Dorpshuis

Het dorpshuis (Mienskipshûs) is het veel gebruikte middelpunt van Kubaard voor de verenigingen en clubs. Er vinden vergaderingen, koffie-uurtjes, familiefeesten, muziekavonden, jeugdactiviteiten en de nazit van begrafenissen plaats. Dat wordt mede mogelijk gemaakt door de medewerking van alle vrijwilligers.
De beheercommissie regelt de gang van zaken in het dorpshuis. De commissie bestaat uit zes leden die steeds voor een periode van vijf jaar benoemd worden.

De samenstelling van de beheercommissie van het dorpshuis en de taakverdeling van de leden is als volgt:

Voorzitter

Halbe Klijnstra

06-20525343

Secretariaat/ Vrijwilligers

Trudy van der Leeuw

06-43040478

CoFunktie Secretariaat/Vrijwilligers Jolanda Gaastra

06-23608056

Sleutel en Financiële Administratie

Erik Bos

06-28537852

Boekingen en Inkoop

Petra van der Veer

06-19889738

Technisch Beheer

Jan Evers

06-27457908

Algemeen Bestuurslid

Dina Andela

06-21947523

     

Huurtarieven
  Huur benedenzaal, per dagdeel €  17,50  (Kûbaarders)  
  Huur bovenzaal, per dagdeel 9,00  (vergaderingen)  
  Huur benedenzaal, per dagdeel 40,00  (niet-Kûbaarders en comm. doeleinden)  
  Huur party-tent (1 x) 15,00  per dag  
  Huur biertafels en 2 banken (8 x)  2,50    
  Huur sta-tafels (3 x)  2,50    
  Andere inventaris in overleg        

 Updated 11-2021