Historie

De geschiedenis van Kûbaard kun je van uit verschillende invalshoeken benaderen. Omdat we maar met een klein team zijn en een kant en klare geschiedenis van ons dorp uit diverse bronnen samengesteld zou moeten worden, geven we hier onder een compilatie van wat er over ons dorp geschreven werd en op internet is/was te vinden. Daar waar uw kennis als beter doorgaat dan hier vermeldt, houden we ons graag uw commentaar voor. Misschien kunnen we zo geleidelijk aan een 'complete' geschiedenis over ons dorp opstellen (GvP).

De geschiedenis aan de hand van 'bekende' Kûbaarders:

De familie Kramer

Een stukje geschiedenis m.b.t. de voorvaderen van de huidige bewoner van 'Kramershoek' is te lezen in het volgende stukje dat in zijn geheel hier terug te vinden is:

Het gezin Kramer

Op De Grote Klaver werden de eerste twee kinderen geboren: Betsie en Hendrik. Kort na de geboorte van Hendrik verhuisden Frans en Siebrigje in de loop van 1859 naar de boerderij van Frans in 'Cubaard'. Daar was intussen de boerderij geheel afgebroken en herbouwd.
Dit is waarschijnlijk de reden dat zij er niet onmiddellijk gingen wonen. Het verhaal luidt, dat Frans' vader indertijd te voet naar Kubaard kwam, zijn stok die hij altijd bij zich had wegslingerde en sprak - in het Fries uiteraard - dat daar waar de stok neerkwam de huizing gebouwd moest worden. De stok lag nogal een eind van de weg en daarom zou het huis  zo'n grote voortuin hebben gekregen. Maar er bestaat een variant van het verhaal. Niet Gerrit maar Siebrigje zou de stok hebben gegooid, omdat zij een grote voortuin wilde, terwijl Frans meer weiland wilde. Misschien zijn beide verhalen wel waar. In de loop der jaren werden de volgende kinderen op Kubaard geboren; Apollonia, Johanna, Gerrit, Dirk, Klaske, Mebius en Pietje

De oorspronkelijke boerderij te Kubaard

bruggkub.jpg (34916 bytes)

Petronella Moens in Kûbaard

Kûbaard is één van de kleinere dorpen die de provincie Friesland rijk is. Het heeft echter landelijke bekendheid vanwege zijn {cms_selflink page='paardenmarathon-van-kubaard' text='paardenmarathon'} en de {cms_selflink page='kubaarder-hurdrindei' text='hudrindei'}. Wat het verleden betreft heeft een aantal bekende mensen tot de inwoners van Kûbaard behoord: Henk Alkema, Hessel van der Wal, Knilles Ynses, prof. Dr. A.A. van Ruler en last but not least Petronella Moens. Deze laatste kreeg landelijke bekendheid onder andere door haar gedichten. [bron: Dorpsbelang Kûbaard].

Hoewel er in Kûbaard een straat naar haar genoemd is (evenals in enkele andere steden), de Petronella Moensstrjitte, en in de kerk van Kûbaard nog liederen van haar worden gezongen en ook haar portret daar nog hangt, worden haar boeken nauwelijks meer gelezen. Door het cultuurhistorische proefschrift van Ans J. Veltman-van den Bos over Moens en publicaties uit de hoek van vrouwenstudies en historische letterkunde, is de belangstelling de laatste jaren toegenomen en mag men haast spreken van een Moensrevival. 

De vader van Petronella Moens, Petrus Moens, (Middelburg, 1732-Aardenburg, 1803) was 1758 benoemd tot predikant bij de Nederduits-gereformeerde kerk van Kûbaard en Waaxens. Hij huwde op 23 juli 1758 met Maria Ly[c]klama à Nijeholt en kreeg in Kûbaard drie kinderen: Adriana (9 september 1759), Jozias ( 14 juli 1761, overleden 30 september 1761) en Petronella (16 november 1762). In 1764 verhuisde de familie naar Aardenburg in Zeeland.

Kûbaard was tevens de woonplaats van de Ineke Ekkers, beeldend kunstenares, die het borstbeeld van Petronella Moens heeft vervaardigd, dat thans in Aardenburg voor de Baafskerk valt te bewonderen. (bron: http://www.petronella-moens.nl/kubaard.htm)